Search

בקשה להחזר מס


מי ששילם במשך השנה סכום העולה על המס כפי שחושב על פי הדוח השנתי זכאי להחזר של עודף המס. ההחזר מותנה בכך שהוגשו כל הדוחות שנדרשו ובוצע ניהול תקין של פנקסי החשבונות. אם לא חייבים בהגשת דוח ניתן להגיש בקשה להחזר עד 6 שנים מתום שנת המס הרלוונטית.


רוצים לשאול שאלה?

חשוב לנו שתדעו שכל שאלה חשובה לנו ואנחנו עונים בסבלנות ובהקשבה.
כי השקט הנפשי שלכם הוא האחריות שלנו.

משרד: 09-9744448

נייד: 050-3257166