Search

נקודות זיכוי מס


נקודת זיכוי היא סכום המקוזז ממס הכנסה החל בשנת עבודה. ערכה השנתי של נקודת זיכוי הוא 2,592 ש"ח וערכה החודשי הוא 216 ש"ח נכון לשנת 2018. קיימים קריטריונים שונים המזכים בנקודות, הצבירה היא מצטברת. נקודות זיכוי מקטינות את ערך המס לכל היותר לאפס.

מחשבון נקודות זיכוי לשנים 2018-2017


רוצים לשאול שאלה?

חשוב לנו שתדעו שכל שאלה חשובה לנו ואנחנו עונים בסבלנות ובהקשבה.
כי השקט הנפשי שלכם הוא האחריות שלנו.

משרד: 09-9744448 נייד: 050-3257166