Search

תזרים מזומנים

מאות מכירות בחודש בעסק ישראלי עדיין לא יכולות להבטיח כי חשבון הבנק יישאר מאוזן. לאורך החודש נכנסים תקבולים ממקורות שונים, אך עסקים רבים מוצאים עצמם חנוקים כלכלית. מדוע? הסוד טמון בניהול תזרים המזומנים שלכם.

מהו תזרים מזומנים?


תזרים מזומנים הוא תכנון מדוקדק של סכום המזומן העודף בעסק בתקופה נתונה מראש. לדוגמה, כאשר בוחנים את הסכומים שיתקבלו החודש מלקוחות המשלמים שוטף פלוס שישים עלינו לבחון את המכירות שהתבצעו לפני חודשיים. באותה מידה, תשלומים שיש לשלם לספקים החודש תלויים בתנאי האשראי שנתנו על ידי אותו הספק. בנוסף, נכנסות למשוואה גם הלוואות שהעסק מחזיר וכן מרווח נוסף לטעויות או ללקוחות המאחרים בתשלומים.


מדוע כה חשוב לדעת מראש את יתרת המזומן בכל חודש?

הכנת תכנון מדוקדק המאפשר לכם לגלות כמה מזומן יהיה בחשבון מדי חודש תאפשר לכם הכנה מוקדמת לתקופות קשות בהן כמות ההוצאות גבוהה משמעותית מכמות ההכנסות ותכנון אפיקי המימון לעסק.

התחילו כבר מהיום לשנות את העתיד הפיננסי של העסק .רוצים לשאול שאלה?

חשוב לנו שתדעו שכל שאלה חשובה לנו ואנחנו עונים בסבלנות ובהקשבה.
כי השקט הנפשי שלכם הוא האחריות שלנו.

משרד: 09-9744448 נייד: 050-3257166