Search

מועד הגשת דוחות שנתיים


שכיר הנדרש בהגשת דוח או עצמאי שלא מנהל את חשבונותיו לפי שיטת החשבונאות הכפולה נדרש להגיש דוח עד ליום 30.4 ומי שמנהל את חשבונותיו לפי שיטת החשבונאות הכפולה עד 31.5. יועצי מס (מייצגי נישום רשומים) מקבלים ארכות להגשת הדוחות של לקוחותיהם.


רוצים לשאול שאלה?

חשוב לנו שתדעו שכל שאלה חשובה לנו ואנחנו עונים בסבלנות ובהקשבה.
כי השקט הנפשי שלכם הוא האחריות שלנו.

משרד: 09-9744448 נייד: 050-3257166