מה את צריכים עבור הדוח השנתי שלכם?

בימים אלו נשלחים אליכם אישורים על הכנסות ותשלומים לשנת המס. 

לשם הגשת הדוחות לשנת ______ לרשויות המס נודה על המצאת כל המסמכים הרלוונטיים בענייניכם למשרדי בהקדם האפשרי,

 

להלן רשימת המסמכים הכללית הנדרשת להגשת הדוחות לשנת _________.

·         טפסי 106 (שכר עבודה, פנסיה) שלך ושל בן/בת זוגך לשנת ______.

·         אישורים על הכנסות אחרות וניכוי מס במקור מהכנסות אלו.

·         פירוט הכנסות משכר דירה בארץ ובחו"ל, ומס ששולם בגינם.

·         פירוט הכנסות שמקורן מחוץ לישראל.

·         פרטים לגבי החזקה בתאגידים בישראל ומחוץ לישראל.

·         פרטים בהקשר לנאמנויות אשר נוצרו על ידך, הנך משמש בהן כנאמן או מוטב בהן.

·         אישורים על הכנסות מן המוסד לביטוח לאומי (דמי לידה, מילואים, אבטלה, קצבאות).

·         הכנסות מניירות ערך זרים וישראליים (בארץ ובחו"ל) ואישורים שנתיים לניכוי מס במקור מהכנסות אלו.

·         הכנסות מריבית, דיבידנד (בארץ ובחו"ל) ואישורים שנתיים לניכוי מס במקור מהכנסות אלו.

·         פרטי עסקאות רווח הון או שבח מקרקעין ושומות מס שבח שהתקבלו.

·         פרטים אודות הוצאות חריגות או הפסדים מיוחדים.

·         אישורים על תשלומים לקופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוח חיים וביטוחים אחרים.

·         תשלומים למחקר ופיתוח, תשלומים בגין השקעה בחיפושי נפט או השקעה בסרטים.

·         תשלומים בעד תרומות למוסדות ציבור.

·         מספר ילדים עד גיל 18 (כולל), לרבות תאריכי לידה.

·         שינויים בפרטים אישיים (אם ישנם כאלו).

לשיחה אישית איתי

השאירו פרטים ונחזור אליכם 

נחזור אלייך לתאום פגישה

רוצים לשאול שאלה?
חשוב לנו שתדעו שכל שאלה חשובה לנו ואנחנו עונים בסבלנות ובהקשבה.
כי השקט הנפשי שלכם הוא האחריות שלנו.
 050-3257166 :משרד: 09-9744448  |   נייד